امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال
 

سیستم مدیریت محتوای جوملا دارای قالب ها و افزونه های فراوانی است که هنور کاملا ترجمه و فارسی سازی نشده است. ممکن است افزونه ای تجاری تهیه کرده باشید که نیاز به ترجمه و فارسی سازی داشته باشد یا قالبی خریده باشید که باید فارسی سازی و راست چین شود. در هر دو صورت می توانید روی مهارت های من حساب کنید.